Nastavení našeho pluginu naleznete mezi záložkami nastavení WooCommerce.

1 - Připojení k mServeru
10%

Vyplňte adresu a přihlašovací údaje k vašemu mServeru.
Bez použití služby mServer nebude plugin fungovat.

Poté stiskněte tlačítko Připojit a vyčkejte, až se nahrají z Pohody účetní jednotky. Následovně vyberte účetní jednotku, kterou chcete používat.

V tuto chvíli již můžete plugin teoreticky již zapnout a začít používat. Nicméně důrazně doporučujeme projít následující nastavení, abyste měli v účetnictví pořádek.

Návod pro nastavení a zapnutí služby mServer naleznete ZDE.

Připojení k soukromému počítači

mServer je stavěný prvotně k připojení na serveru s vlastní IP adresou. Je možné jej spouštět i na osobním počítači, ale při této variantě vás mohou potkat potíže. Zde jsou základní klíče k nastavení:

  • počítač musí být přesměrován z vnitřní sítě na vnější, kde bude viditelný pro komunikaci – toho lze docílit přesměrováním portů nebo skrze VPN nebo skrze veřejnou IP adresu
  • stav mServeru lze ověřit na adrese http://xxx.xxx.xxx.xxx/status
2 - Fakturační údaje
21%

Zkontrolujte své fakturační údaje. Jsou to údaje, které máte zadané v Pohodě v účetní jednotce a pouze tam je lze změnit.

Dole pak vyberte z přednastavených bankovních účtů z Pohody.

3 - Číslování faktur
39%

Faktury můžete číslovat třemi způsoby – s prefixem, se sufixem, pouze číslem.

Prefix si můžete vybrat z přednastavených možností Pohody, tak jak jsou nastavené účetní řady ve vašem účetnictví, nebo si můžete nastavit vlastní s datem nebo s vlastním textem.

Vlastní datum nastavíte pomocí písmen Y, M a D (rok, měsíc, den).
YYYY = 2021, YY = 21
MM = 07, M = 7
DD = 03, D = 3
YYYYMMDD = 20210703

U samotného čísla faktury můžete nastavit počet číslic. V případě že číslo nemá tolik číslic, doplní se před něj nuly.

Počáteční číslo ponechejte prázdné, s vyjímkou případu, že potřebujete navázat na již načnutou číselnou řadu v Pohodě. V takovém případě, pokud máte v Pohodě v již otevřené číselné řadě 122 faktur, vložte sem číslici 123, a po uložení nastavení již toto číslo neměňte.

Sufix můžete nastavit podobně jako prefix.

4 - Data na faktuře
54%

Zde jsou povinná první dvě pole výše DPH a klasifikace. Ostatní nastavte dle vlastních potřeb.

Nadpis faktury můžete nastavit vlastním textem nebo do něj přiřadit název prvního produktu v objednávce nebo kategorie prvního produktu v objednávce.

5 - Nastavení exportů
71%

Pokud chcete exportovat fakturu po každé objednávce, faktury se budou vždy vytvářet v moment zaplacení objednávky, tedy při kladné odpovědi platební brány o přijetí platby v případě platby kartou. V případě platby jiným způsobem vyberte status objednávky, při kterém se má faktura vytvořit.

Běžně bývá nastavené, že nová objednávka má status „Zpracovává se“. Například v případě dobírky dává smysl v tuto chvíli vytvořit i fakturu a přibalit ji k balíku. V jiných případech pro vaše využití může dávat smysl např. až status Dokončeno, zvolte tedy dle svých potřeb.

V případě že chcete faktury exportovat průběžně, nezapomeňte mít neustále zapnutý mServer. Pokud mServer z nějakého důvodu nemůžete mít zapnutý stále, můžete si nastavit konkrétní den a čas exportu faktur, kdy budete mServer zapínat a faktury se vyexportují. Tuto možnost lze využívat pouze s WooCommerce verze 4 a vyšší.

V obou případech plugin každou hodinu kontroluje, zda byly vyexportovány všechny faktury, které měly, a ty které se z nějakého důvodu zasekly, se pokusí znovu vyexportovat.

6 - Platební metody
86%

Pro označení faktury správnou formou úhrady je nutné spárovat platební metody zapnuté ve WooCommerce s formami úhrady, které máte přednastavené v Pohodě.

V prvním okénku máte na výběr z platebních bran WooCommerce, v druhém okénku vždy pak formu úhrady z Pohody.

Platební metody, které nebudou spárované, se do Pohody natáhnou pod defaultní formou úhrady, což většinou bývá příkazem.

7 - Zapnutí pluginu
100%

Plugin doporučujeme zapnout až v momentě, kdy jste si jisti, že máte základní nastavení jako číslování faktur, sazbu DPH apod. nastavená správně.