Intuitivní
Plánek nakreslí i méně zkušený uživatel.
Variabilní
Divadelní nebo kino sál, sportovní aréna nebo venkovní prostor - sestavit je můžete z řad sezení, stolů s variabilním počtem židlí, nebo místy na stání.
Různé cenové skupiny
Ke každé části prostoru nebo dokonce i k určitým sedačkám můžete přiřadit různé cenové skupiny vstupenek.
Ikony
Do plánku jednoduše zakomponujete speciální sekce jako bar, toalety, informace apod.
Neomezený počet
Je možné vytvořit tolik plánků, kolik vaše kulturní centrum nebo akce potřebuje. Ke každé vstupence lze přiřadit konkrétní plánek.
Zoom
Plánek má neomezenou velikost a lze jej přibližovat a oddalovat.
Změříte a spočítáte
váš sál, areál, kapacitu.
Nakreslíte
plánek v administraci a uložíte.
Spárujete
se vstupenkami ve zvolených cenových relacích.
Prodáváte
místenky přesně tak jak jste si je naplánovali.